دختر شیر و خورشید

آری آری زندگی زیباست/زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست/گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست


*

گر آمدنم به خود بُدی، نامدمی

ور نیز شدن به خود بُدی، کِی شُدَمی؟


به زان نبُدی که اندر این دِیر خراب

نه آمدمی، نه شُدَمی، نه بودمی...

سه‌شنبه 27 مهر‌ماه سال 1389 نویسنده *pegi |

بنگلورنامه
من و روزانه هایم
برای تو نوشتم
روزهای خط خطی
بازی بازی، منم بازی
نوستالمرگی
تو را من چشم در راهم...

RSS 2.0
شمار بازدیدکنندگان : 101410

مرجع کد موزیک