دختر شیر و خورشید

آری آری زندگی زیباست/زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست/گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست


*

آنشب که دلی بود به میخانه نشستیم

آن توبه ی صد ساله به یک جرعه شکستیم 

از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب

ما توبه شکستیم، ولی دل نشکستیم

دوشنبه 26 مهر‌ماه سال 1389 نویسنده *pegi |

بنگلورنامه
من و روزانه هایم
برای تو نوشتم
روزهای خط خطی
بازی بازی، منم بازی
نوستالمرگی
تو را من چشم در راهم...

RSS 2.0
شمار بازدیدکنندگان : 101410

مرجع کد موزیک