دختر شیر و خورشید

آری آری زندگی زیباست/زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست/گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست


*

آرمان مریخی و عشق ونوسیمیگه عاشق ماهی سیاه کوچولوئه

بعنوان یکی از قهرمانهای دوران جوانیش ازش یاد می کنه

میگه یکی از نیروهای محرک هم نسلهای من برای مبارزه بود

میگه هنوز هم هربار می خونمش می تونم مصداقهای زیادی از داستانش رو توی زندگی خودم پیدا کنم

میگه ماهی سیاه کوچولو برای رسیدن به آرمانش اولین قدم رو محکم و با قدرت برداشت

که اون هم گذشتن از بزرگترین دلبستگی (مادرش) و وابستگی (برکه محل زندگیش) بود

وقتی ازش حرف می زنه توی صداش بغض و غرور موج میزنه


میگم عاشق شازده کوچولو  و علی کوچیکه هستم

جزو شخصیتهایی هستن که برام تبدیل به اسطوره شدن

کسایی که برای رسیدن به عشقشون از جونشون گذشتن

شازده کوچولو که بخاطر گل سرخش تن به نیش کشنده مار داد

و علی کوچیکه که بخاطر ماهیش خودش رو به آب شور زد


الآن دیگه درک می کنم معنی این جمله و باور رو که میگه

مردها آرمانگرا هستن و زنها عشق گرا


چهارشنبه 30 تیر‌ماه سال 1389 نویسنده *pegi |

بنگلورنامه
من و روزانه هایم
برای تو نوشتم
روزهای خط خطی
بازی بازی، منم بازی
نوستالمرگی
تو را من چشم در راهم...

RSS 2.0
شمار بازدیدکنندگان : 101410

مرجع کد موزیک